Klachtenregeling

Bij KOMspele is alles zo aangepast dat uw kind in een veilige omgeving kan spelen. De medewerkers doen er alles aan om uw kind zich zo prettig mogelijk te laten voelen als hij/zij komt spelen.

Als er enige ontevredenheden zijn over bepaalde dingen dan horen wij dat graag en kunt u contact opnemen met de medewerkers van KOMspele.
Wij hebben een interne- en externe klachtenprocedure:

Interne klachtenregeling

Externe klachtenregeling

Mocht het zo zijn dat dit de onvrede niet wegneemt en er geen oplossing voor uw klacht wordt gevonden dan kunt u rechtstreeks een klacht indienen bij de Geschillencommissie:

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
0703105310
www.degeschillencommissie.nl

Reacties zijn gesloten.